Sosyoloji Nedir ?

Sosyoloji diğer bir ismiyle Toplum Bilimi, topluma yönelik tüm parametrelerini inceleyen ve üzerinde araştırmalar yapan bir bilim dalı, önemli bir disiplindir. Sosyoloji iki farklı kişinin yaşadığı karşılıklı etkileşimden, toplumların toplumlar ile olan etkileşimlerine kadar ve kurumlar ile toplumlar arasındaki ilişkiye kadar oldukça geniş çaplı bir araştırma alanına sahiptir.

Sosyoloji bireylerin toplum içerisindeki var oluşları ve yaşadıkları kadar kurum ve toplumların yaşayışlarına da değinir. Sosyoloji çok büyük bir kapsamı barındırdığı için alt disiplinlere ayrılmıştır.

Sosyoloji alanında çalışmalar yapan kişiye sosyolog denmektedir. Sosyal bilimler arasında bulunan sosyoloji akademik bir disiplin olarak kabul görmüştür. Diğer birçok bilim dalına nazaran yeni bir bilimsel daldır. Sosyologlar da genellikle alt dallarında çalışarak uzmanlaşma göstermektedir.

Latincede bulunan Socius (arkadaş – dost – insan) kelimesinden çıkan Socio ile Yunanca’da yer alan logy (bilim) kelimesi bir araya gelerek Sociology (Sosyoloji) kelimesini ortaya çıkarmıştır.  

Toplum bilimi yani Sosyoloji aslında tanımı yapılamayacak kadar komplike ve çok katmanlıdır. Toplumun birçok boyutunu incelemesi itibariyle yapılan her tanım eksik kalacaktır. Sosyologların ortaya koyduğu araştırmalar o toplumun yasa koyucularına, eğitimcilerine, idarecilerine, iş sektörlerine çok önemli mesajlar verir. Bu yüzden toplumun her alanı sosyolojiyi yakından takip etmelidir.

sosyoloji

Sosyolojinin Tarihçesi

sosyoloji düşünürleriAuguste Comte

Sosyoloji birçok sosyal bilim dalı ile karıştırılmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren oluşan alt disiplinleri ile kendi çizgisini çizmeye başlamıştır.

Sociology yani sosyoloji kelimesini 1838 yılında Auguste Comte ortaya koymuştur. Comte, bu bilimi ortaya koymaya çalıştığında amacı birçok sosyal bilimi bir araya getirip bütünleşik bir bilim oluşturmaktı.

Herbert Spencer

Sociology terimini ilk olarak Auguste Comte ortaya koysa da bu terimin geçtiği ilk kaynak olan The Study of Sociology, Herbert Spencer tarafından kaleme alınmıştır.

Auguste Comte, Herbert Spencer ve Karl Marx’ın büyük katkıları sonucunda sosyolojinin temelleri atıldı.

Sosyolojinin Alt Disiplinleri

 • Ahlak Sosyolojisi
 • Aile Sosyolojisi
 • Askeri Sosyoloji
 • Beden Sosyolojisi
 • Bilgi Sosyolojisi
 • Bilim Sosyolojisi
 • Çalışma Sosyolojisi
 • Çevre Sosyolojisi
 • Din Sosyolojisi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Endüstri Sosyolojisi
 • Folk Sosyolojisi
 • Göç Sosyolojisi
 • Cinsiyet Sosyolojisi
 • Hukuk Sosyolojisi
 • İktisat Sosyolojisi
 • İnsan Ekolojisi
 • Kent sosyolojisi
 • Köy Sosyolojisi
 • Kurumlar Sosyolojisi
 • Küçük Topluluklar Sosyolojisi
 • Kültür Sosyolojisi
 • Medikal Sosyoloji
 • Natüralist Sosyoloji
 • Sağlık Sosyolojisi
 • Sanat Sosyolojisi
 • Sanayi Sosyolojisi
 • Siyaset Sosyolojisi
 • Toplumsal Psikoloji
 • Tarih Sosyolojisi
 • Uluslararasi İlişkiler Sosyolojisi
 • Uygulamalı Sosyoloji
 • Vergi Sosyolojisi

Türk Sosyologlar

 • Kuzey Hakan Peker
 • Behice Boran
 • Beyaz Arif Akbaş
 • Cemil Meriç
 • Doğan Ergun
 • Emre Kongar
 • Erol Güngör
 • Hasan Ünal Nalbantoğlu
 • Hilmi Ziya Ülken
 • İsmail Beşikçi
 • Kadir Cangızbay
 • Nilgün Çelebi
 • Nilüfer Göle
 • Niyazi Berkes
 • Mehmet Cihat Özönder
 • Ulus Baker
 • Ziya Gökalp
 • Orhan Türkdoğan
 • Ahmet Cevdet Paşa
 • Şerif Mardin

Yabancı Sosyologlar

 • Alexander Rüstow
 • Anthony Giddens
 • August Comte
 • C Wright Mills
 • Claude Henri de Saint Simon
 • Émile Durkheim
 • Erving Goffman
 • Ferdinand Tönnies
 • Georges Gurvitch
 • Georg Simmel
 • George Herbert Mead
 • Herbert Spencer
 • Immanuel Wallerstein
 • İbn’i Haldun
 • Jürgen Habermas
 • Karl Marx
 • Max Weber
 • Michel Foucault
 • Niklas Luhmann
 • Norbert Elias
 • Prens Sabahaddin
 • Ralf Dahrendorf
 • Vilfredo Pareto
 • Wright Mills
 • Zygmunt Bauman
 • Pierre Bourdieu

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir