Süpersimetrik Enerji Çifti Hipotezi

  1. Evren

Evrenin dört temel kuvvetin var olduğu biliniyor. Bunlar zayıf etkileşim, güçlü etkileşim, elektromanyetizma ve kütleçekim kuvvetleridir. Mikro evren için zayıf ve güçlü etkileşim kuvvetleri sağlarken, makro evreni elektro manyetizma ve kütleçekim yönetir.

1.a. Evrenin yapısı

Evreni bigbang olmadan önceki evren ve sonrası olarak tanımlanabilir. bigbang olmadan önceki evrende negatif ve pozitif enerjinin birbirleriyle tam olarak mutlak tarafsız olacak şekilde bir düzen içerisinde her yönden ve her yerden mükemmel simetrik oluşumun birbirinin içerisi girmesiyle oluşan durağan bir evren yapısına sahiptir. bigbang dediğimiz olay düzensizliğin ve simetri kırınımlarının; var olan eski durağan denge yerine yeni durağan olmayan dengeyi oluşturmaya çalışmasıdır. Yani pozitif enerjiler ve negatif enerjiler birleşerek yeni bir örgü içerisinde kendi düzenlerini yaratmaya çalışmıştır. Fakat enerji durağan değildir. Kütleye ve anti kütleye sahip maddeler enerjilerin birleşimlerinden oluşuyor fakat burada belirli bir üstünlük söz konusu değil fazla olan enerji miktarı titreşerek madde dalgalarını; hareket ederek ısıyı oluşturur. Böylece kararlık korunmaya çalışılır. Yani bizi, farklı evrenleri ve evrenimizi yaratan düzen ve denge çalışmasıdır.

1.a.a kuark ve skuarkların oluşması

Pozitif enerji artık eski düzene sahip olmadığından negatif enerjiyi bünyesine alarak büyümeye başlayacaklardır. Negatif enerji ve pozitif enerji farklı miktarlarda ve farklı şekillerde birleşerek kuark ve skuarklar oluşturacaktır. Burada negatif enerji ve pozitif enerji birbirlerine o kadar güçlü çekim kuvveti oluşturacaktır ki var olan boyutlarının üstüne çıkıp çok boyutlara ulaşacaktır(yâda birbirlerinin içine çökecektir).pozitif veya negatif enerji yoğunluğuyla farklı kuarklar ve skuarklar oluşmasına sebep olacaktır. Âmâ bu farklılık belirli bir düzen yapısına dâhil olduğundan sınırlı sayılarda oluşacaktır.

1.a.b Atom altı parçacıkların oluşması

Negatif enerji ve pozitif birleşip (çökmeden önce)kuarklar veya skuarklar oluşturmadan önce kendi yapılarına katıp farklı yapıdaki kuark ve skuarklar birleşerek ilk atom altı parçacıklar oluşacaktır. Bu güçlü etkileşim kuvvetinin nasıl oluştuğu hakkında bilgi verecektir. Yine bunlar kendi aralarında birleşim ve etkileşim türleri bakımından farklı yapıya sahip fakat sınırlı sayıda kuark ve skuark olduğu için sınırlı sayılarda atom altı parçacık oluşacaktır. Bunlar hiçbir zaman mutlak dengeyi kendi içlerinde kuramadığından mutlak kararlığa erişemeyecek ve kararlı gibi görünecek ama bozunuma uğrayabileceklerdir.

1.a.c atom çekirdeği oluşumu

İlk atom çekirdeği oluşması için en kararlı olan atom altı parçacıklar olan proton ve nötronun etrafındaki negatif enerji yoğunluğu sebebiyle pozitif enerji kendine çekmeye başlayacaktır. Pozitif enerjinin bir kısmı sıkışık düzensiz kütle yapısına kavuşacaktır. Bu zayıf etkileşimin nasıl oluştuğunu algılamamızı sağlar. Böylece ilk atom çekirdekleri oluşacaktır.

1.a.d Atomların oluşması

Atom çekirdekleri daha kararlı yapıya sahip olduğundan daha kararsız olan atom altı parçacıkları bünyesine katarak mutlak dengeye ulaşmak isteyecektir. Böylece atom altı parçacıklar atom çekirdekleri etrafında dönmeye ve bir alan oluşturmaya başlayacaktır. Daha büyük çekirdekler daha fazla atom altı parçacığı kendine çekecektir. Dengeye bir adım daha yaklaşmış olup ilk atomlar oluşacaktır.

1.a.e Gezegen oluşumu ve ilk yıldız

İlk hidrojenler oluştuktan sonra hidrojen belirli bir itme ve hacim küçüklüğünden dolayı sıkışmaya başlayacaktır. Hidrojenler sınırlı alana sıkıştıklarından dolayı negatif enerjiyi kendilerine çekecektir. Merkeze yakın yerlerde negatif enerji yoğunluğu artacak ve kütleçekime sahip ilk madde oluşacaktır. Gittikçe büyüyen yıldız çekirdeğindeki pozitif enerji ile etrafında olan negatif enerji yoğunluğu birbirlerini eşitlemeye başlayacaktır(nötron yıldızları). Yıldız artık dengeyi sağlayamadığından daha çok negatif enerjiyi kendine çekecektir. Yıldızın merkezi pozitif itmesine ve negatif enerji basıncına dayanamayıp bir anda patlayacaktır(süpernova). Merkeze etrafta bulunan negatif enerji geçerken yıldızın hareketinden dolayı merkezdeki pozitif enerjinin bir kısmı ısıya dönüşürken, bir kısmı ışığa, bir kısmı ise madde halini koruyup negatif enerji çekmesine karşı koyamayacaktır. Madde halini koruyan pozitif enerji belirli bir yörüngede kendi dengesini kurmaya çalışacaktır. Böylece güneş sistemleri oluşacaktır. Merkezdeki negatif enerji düzenli olmadığından evrene yayılmaya başlayacaktır. Bunu engellemek için yıldız etrafındaki pozitif enerjiyi çekecektir. Böylece ilk galaksiler oluşacaktır. Evren dağılan fotonlar ve pozitif üç boyutlu enerji dalgasıyla büyüyerek yeni olan denge eski dengenin yerini alacaktır.

POZİTİF-NEGATİF ENERJİ ETKİLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ KURALLAR

1-Belirli hız(üst limit ve alt limit) ve yoğunluğa sahip olması

2- Bağımsız olması

3- birleşen pozitif-negatif enerjinin ayrılması neredeyse imkânsızdır

4-evrende madde değil, enerji varken yok olmaz. Sadece biçim değiştirir.

DENEYSEL KANITLAR

1-eğer gerçekten evren bir noktadan büyüseydi hiçbir zaman galaksiler çarpışmazlardı. Fakat uydu teleskopları galaksilerin çarpıştığını gözlemlemiştir. Gerçekten tüm bu maddeler bir noktadan gelseydi pozitif-negatif enerjinin başlarda ayrılırken neden tekrar birleştiği açıklanamaz.

2-kütleçekim gerçekten uzay zaman kumaşının bükülmesi olarak düşünülürse ışık sadece iki boyutta sapardı. Fakat belirli kütleye sahip cismin ne tarafından gelirse gelsin her taraftan bükülecektir. Yani sonuç olarak bükülmeyi maddenin her tarafına uygularsak artık uzay zaman bükülmesinden çıkıp koruyucu bir tabaka gibi belirecektir.

3-ve son olarak geçmiş galaksilerin ışığı bize geliyorsa büyüme için iki seçenek ortaya çıkacaktır.

  1. Evren ışıktan daha hızlı genişliyor(Einstein dolayı bu imkânsız çünkü evrende üst limit hız ışık hızıdır)
  2. Işık belirli bir yörüngesel 3 boyutlu alan izlerken genişleme bir vektör şeklinde büyüme gösterecektir.

Yani aslında ışığın ulaştığı alanlara kadar evren genişliyor.

4-simetri bozunumu = evren başlangıçta simetrik bir noktadan var olsaydı. Şu an var olan hiçbir madde oluşamazdı. O zaman belirli bir simetri varken bu simetri sonradan bozulmuştur denilebilir. Bu da proton ve anti proton, elektron ve pozitron oluşumunu açıklar.

5-elementlerin belirli bir dengeye kavuşmak istemesi. Bu ancak var olan dengeyi yeniden sağlamak olarak düşünülebilir

6- enerjinin kütleye dönüşmesi

7- evren beklenilenden daha hızlı genişlemesi

8-karadeliklerin belirli bir sürelerde yok olması=eğer geçekten uzay zaman içine çökseydi hiçbir zaman yok olmayacaklardı.

9- enformasyon paradoksu=karadeliğe giren bilgi gerçekten yok olsaydı. Evren genişlemeyip küçülmesi gerecekti.

10- tekillik ve kozmolojik sabite olan ihtiyacı ortadan kaldırmıştır.

11-devrik evrene sahip olmamız= bizim evrenin dışında evrenler olabileceği simetrinin tek noktadan değil herhangi birkaç yerde veya sonsuz yerde bozulmuş olabileceğinin kanıtı.

12- karanlık enerji ve karanlık maddenin kanıtlanması.

13-fotonun belirli bir yüke sahip olması fakat kütleye sahip olmaması

14-madde dalgalarının keşfi

15-enflasyon teorisi

Makale Yazarı: Sait Aktürk

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir