Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ne İş Yapar?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu birim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Maddelerle Tarihçesi

 • İlk olarak oluşumunu 21 Mayıs 1947 yılında tamamlayan ‘Defterhane-i Amire Kalem’ ile taşınmaz mallar kayıt altına alınmaya başlanmıştır.Devamında isimleri birden fazla kere değişmiş ve değişik isimler ile anılmıştır.
 • Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra 1924 yılında ‘Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı’ adını alarak hizmet vermeye başladı.29 Mayıs 1936 yılında ise bugünkü adı olan ‘Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ ile hizmet vermeye başladı.
 • 1936 yılında yeni ismini almasıyla birlikte Maliye Bakanlığına bağlı hale getirildi.
 • 1939 yılında Adalet Bakanlığına bağlı hale getirilirken 1951 yılında Başbakanlığa bağlandı.
 • 2002 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlandı.
 • 2011 yılında ise bugünkü şekli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı hale getirildi.

tapu ve kadastro genel müdürlüğüTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Görevi

Taşınmaz malların tescil işlemlerini yapar.Tesis kadastrosu yaparak, taşınmazları hukuki ve teknik açıdan inceler ve değerlendirir.Elinde bulunan bilgileri de güncel tutmaya çalışır.

Birimleri;

 • Ana Hizmet Birimleri
  • Tapu Dairesi Başkanlığı
  • Kadastro Dairesi Başkanlığı
  • Harita Dairesi Başkanlığı
  • Arşiv Dairesi Başkanlığı
  • Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı
 • Danışma Denetim Birimleri
  • Teftiş Kurulu Başkanlığı
  • İç Denetim Birimi Başkanlığı
  • Hukuk Müşavirliği
  • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Yardımcı Birimler
  • İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
  • Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Kadastro Hizmetleri

 • Tapuları bulunan taşınmazların tapularını yeniler
 • Tapusu bulunmayanları tapuya bağlarlar
 • Eldeki bilgilerin güncel olmasını sağlarlar
 • Tescillenmesi gereken plan ve haritaları inceler ve sonrasında arşivlerler.

Tapu Hizmetleri

 • Akit Düzenlenmesi
 • Satış
 • Bağış
 • Ölünceye kadar bakma akdi
 • Taksim
 • Trampa
 • İpotek
 • İntikal
 • Kat mülkiyeti
 • Kat irtifakı tesisi
 • Tescil işlemleri
 • Cins tashihi
 • İfraz
 • Tevhit
 • İmar tescilleri

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir