Temel Mühendislik Dalları Nasıl Ortaya Çıktı?

Bu yazıda temel mühendisliklerin ortaya çıkışları hakkında kısa ve öz cümlelerde ortaya konmuş açıklamalara ulaşabilirsiniz.

Temel mühendisliklerin ilk çıkış yıllarına bakıldığında 1750 yılını referans alabiliriz.Bu yılı referans almanın nedeni;

 • Fransa’da ilk mühendislik üstüne ders veren okulların 18.yy da ortaya çıkması
 • “Civil Engineering” teriminin ilk olarak 1750 yılında kullanılmasıdır.

İnşaat Mühendisliğinin Ortaya Çıkışı 

 

 • Erken mühendislik kavramı ile anılan ilk mühendislik disiplin ve prensipleri Askeri Birliklerde yol, köprü ve yapı güçlendirme amaçlı kullanılmıştır.Bu durum sonucunda Askeri Akademilerde mühendislik prensiplerine dayalı dersler verilerek ortaya bir tanım koyulmuştur.Bu tanımın adı Askeri Mühendislik’tir.
 • Askeri alanda ihtiyaçtan ötürü kullanılan mühendislik prensipleri sivil hayatta da ihtiyaç duyulmaya başlayınca prensipler askeri olmayan alanlarda da kullanılmaya başlandı.Bunun da adına “Civil Engineering” denildi.Bu da inşaat mühendisliğine karşılık gelmektedir.
 • İnşaat mühendisliği askeri ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmış ve sivil ihtiyaçlar doğrultusunda en önemli mühendisliklerden biri haline gelmiştir.

 

 

Makina Mühendisliğini Ortaya Çıkışı

 • Makina mühendisliğinin ortaya çıkışından önce uygun şartların oluşması için fizik ve matematik dallarının gelişme aşaması beklenmiştir.Fizik ve matematikte bulunan gelişmeler ortaya mekanik yasalarını ve uygulamalarını çıkarmış ve devamında ise Makina mühendisliğinin temelleri atılmıştır.
 • Makina mühendisliğinin en önemli kilometre taşlarından bir tanesi buhar motorunun geliştirilmesidir.
 • Buhar motorunun geliştirilmesinden sonra buhar ile çalışabilen birçok alet ortaya konmuş ve işçinin yükü fazlasıyla azalmaya başlamıştır.19.yy’da ise tüm bu çalışmaların disiplin alanı olarak adına makina mühendisliği adı verilmiştir.

 

 

 

Elektrik Mühendisliğinin Ortaya Çıkışı

 

 • 18. yy sonlarına doğru yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.Öncesinde de elektrik ve manyetik konuları hakkında bilimsel gerçekler olsa da mühendisliğin başlangıcı bazı buluşlar sonucunda ortaya çıkmıştır.
 • Benjamin Franklin’in 1752 yılında yaptığı uçurtma deneyi önemli bir başlangıçtır ve sonrasında 18. yy ikinci yarısında yapılan bilimsel çalışmalar ile ilgi artmıştır.
 • İlk önemli buluşu ise telgrafın icadıdır.Telgrafı bulan bilim adamı ise Samuel Morse’tur.İcadı gerçekleştirdiğinde tarihler yaklaşık 1840 yılını gösteriyordu.
 • Elektriğin aydınlatma amacı ile yaygın kullanıma başlamasını sağlayan ise karbon telli lambayı icat eden Thomas Edison olmuştur.O da icadını yaptığında tarihler yaklaşık olarak 1880 yılını gösteriyordu.
 • Bu icat ile elektrik enerjisinin çeşitli yollarla üretilmesi ve diğer bölgelere iletilmesi ile ortaya çok büyük bir pazar çıkmıştır.Sonrasında ise bu işlerle uğraşan kişilere Elektrik Mühendisi denmeye başlanmıştır.

 

Kimya Mühendisliğinin Ortaya Çıkması

 • Öncelikle madde ve özellikleri hakkında bilgilerin ortaya çıkması ile gelişmelere başlanmış ve sonrasında kimya dalının incelemeleriyle devam etmiştir.
 • Kimya maddenin yapısını incelerken, yapılacak değişiklerin ne gibi sonuçlar açacağını araştırmaktadır.Maddeye olan ihtiyaç ve hızlı bir teknolojik yenilenme kimyagerleri için madde birleşimleri ve iyileştirmeleri alanına itmiştir.
 • Bu işle uğraşan insanlara da kimya mühendisi denmektedir.

 

 

 

Endsütri Mühendisliğinin Ortaya Çıkması

 

 • Endüstriyel alanlarda teknolojide gelişim ile birlikte karmaşıklık ve boyut bir hayli artmıştır.Dünya pazarını idare eden firmalar ortaya çıkmış ve çok büyük imalat yapıları oluşmuştur.
 • Büyüyen sektörler sonucunda küçük işletmelerdeki yönetim anlayışları ile büyük imalat fabrikaları yönetilememektedir.Bunun için profesyonel yönetim anlayışları geliştirilmiş, kalite ve verimlilik konuları büyük ölçüde önemli hale gelmiştir.
 • Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda Endüstri mühendisliği ortaya çıkmıştır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir