Uykunun Evreleri

Kişinin duyusal uyaranlarla uyandırılabildiği belli süreli, geçici bilisizlik durumu uyku olarak ifade edilmektedir. Uykuda birbirini izleyen iki dönemden bahsedilir. Bunlardan biri REM dönemidir. Diğeri ise NonREM dönemidir.

Kişi yatağa uyumak için yattığında uykuya dalmak için belli bir süre geçirmektedir. Bu bazı kişiler için oldukça kısa sürerken, bazı kişiler içinde uzun sürmektedir. Gözlerin kapanmasından uykuya dalmaya kadar geçen süreye latent dönemi denilmektedir.

uyku

Non-REM uyku döneminde dört evre gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bir ve ikinci evre yüzeysel uyku dönemini oluştururken, üç ve dördüncü evre derin uyku dönemini oluşturmaktadır. Birinci evre başlangıç evresi kişi kolaylıkla uyanabilir. İkinci evre, hafif uyku evresidir. Üçüncü evre, orta dereceli uyku evresidir. Dördüncü evre, derin uyku evresidir. Uyku korkuları, altını ıslatma, uykuda konuşma ya da yürüme bu evrede görülmektedir. Metabolizma hızı yavaşlar bu evrede.

Dördüncü evrenin bitiminin ardından REM dönem başlamaktadır. Anımsadığımız rüyaları bu evrede görürüz. Kişi dışarıdan gelen uyarılara cevap veremez. Ağır bir uyku olarak karşımıza çıkmaktadır. Göz hareketleri belirgin olurken, kas tonusu azalmaktadır. Kalp hızı ve solunum düzensizleşir. Sabah uykudan uyandığımızda genellikle REM döneminden uyanmış oluruz.

Sağlıklı bir uyku için uyku evrelerinin gerçekleşmesi gerekir. Bu evrelerden biri gerçekleşmezse sabah yorgun bir şekilde ya da sanki hiç uyumamış gibi uyanabiliriz. Bu evrelerden birinin olmaması uyku kalitemizin düşmesine sebep olmaktadır.

Uyku genellikle seksen dakikalık bir NonREM dönemi başlar ve bunu on dakikalık REM dönemi takip eder. Bu doksan derecelik döngü gece boyunca yaklaşık beş kez devam eder. Ve her gece bu olayları yaşarız.

Bütün bu anlatılanlar uykunun pasif bir süreç olmadığını ortaya koymaktadır. Uyku tam tersine aktif bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son yıllarda teknik gelişmeler sayesinde uykunun yapısı ile ilgili bilgi almak amacıyla otomatik frekans ve voltaj analiz yöntemleri ortaya çıkmıştır. Birçok araştırmacı bu yöntemleri kullanarak uyku EEG’sini oluşturan dalgalar hakkında detaylı bilgilere sahip olmaktadırlar. Bu yöntemler sayesinde uykuyu oluşturan beyin dalgalarının frekansı, voltajı ve bu değerlerle ilgili pek çok parametre otomatik olarak hesaplanır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir