Vakanüvîsân Ne İş Yapar?

Vak’a-Nüvis olarak Osmanlıcadan gelen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü zamanlarda tarihi meseleleri kayıt tutan görevlilerin ismidir.

Sultanın emrinde olan ve özgür iradesi bulunan bu tarihçiler bu yüzden tam olarak tarafsız bir tarih tutmamış olabilirler.Yıl bitiminde o yıl yazılan önemli şahısların hayatları saraya verilir.Saray ve sultanla bu kadar iç içe oldukları için devlet görevlileri hakkında hep iyi bahsetmişlerdir.

Kanuni Sultan Süleyman bu kurumu resmileştirmiştir.İlk resmi görevlisi Halepli Mustafa Naima, sonuncusu ise Abdurrahman Şeref’tir.Yetiştirdiği en büyük tarih tutanı ise Ahmet Cevdet Paşa’dır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir